Debat: Utryghed ved sårbare borgere

Af
Peter Kay Mortensen, Faglige Seniorer Gribskov

Stenhøjen 20

3250 Gilleleje

debat Kære Pia Foght.

Tak for dit svar til os formænd for ældreorganisationerne, som blev offentliggjort i Frederiksborg Amtsavis 24. juli og i ugeposten 31. juli. Jeg synes du skal have stor ros for, at du trods alt bruger tid på at svarer på de udmeldinger, som vi har formuleret i forbindelse med flertallets beslutning om at lukke et tilbud for demente. Det er altid godt at have en dialog, også om et emne man ikke er enig i.

Når man læser dit svar, viser det, at din argumentation for beslutningen er helt ude i hampen. Beslutningen er alene taget ud fra økonomiske overvejelser. Der er ingen som helst faglig begrundelse for beslutningen. Det med at man hellere vil bruge penge på at øge rengøringen for flere borgere er ikke i orden. Jeg tror i virkeligheden ikke du har sat dig ordentligt ind i sagen. De demente der kommer på Holbohave og som for nogens vedkommende tidligere kom på Bakkehus, er hjemmeboende og er på et forholdsvis tidligt stade af Alzheimer. De aktiveres med en særlig tilrettelagt indsats i socialt fællesskab med ligesindede. Det gør også at de pårørende er trygge. Det kan godt være at der er tale om et dyrt forløb når man ser på omkostningerne. Men hvad med de gevinster, det giver, når flere borgere både demente og pårørende får større livsværdi. Hvor opgøres de besparelser?

Du taler om at visiterer de demente til kommunens aktivitetscentre. Kan man det og er det fagligt forsvarligt? Og hvad er den økonomiske beregning for den ændring?

Vi skal tænke nyt siger du. Nu kunne det have været rart, hvis I have tænkt nyt og havde været enige om det faglige indhold sammen med borgerne og pårørende- inden i traf beslutningen. Men med beslutningen har I skabt en helvedes stor utryghed over for en meget sårbar gruppe af borgere. Det er ikke fair og jeg vil gerne gentage, at I kan endnu nå at annullere beslutningen, når nu i skal i gang med budgettet for 2019 og overslagsårene. I sparer jo ikke de 5,5 mio.kroner. De demente forsvinder jo ikke – de bliver tværtimod flere.

Publiceret 10 August 2018 14:00

SENESTE TV