Debat: Utryghed ved sårbare borgere

Af
Peter Kay Mortensen, Faglige Seniorer Gribskov

Stenhøjen 20

3250 Gilleleje

debat Kære Pia Foght.

Tak for dit svar til os formænd for ældreorganisationerne, som blev offentliggjort i Frederiksborg Amtsavis 24. juli og i ugeposten 31. juli. Jeg synes du skal have stor ros for, at du trods alt bruger tid på at svarer på de udmeldinger, som vi har formuleret i forbindelse med flertallets beslutning om at lukke et tilbud for demente. Det er altid godt at have en dialog, også om et emne man ikke er enig i.

Når man læser dit svar, viser det, at din argumentation for beslutningen er helt ude i hampen. Beslutningen er alene taget ud fra økonomiske overvejelser. Der er ingen som helst faglig begrundelse for beslutningen. Det med at man hellere vil bruge penge på at øge rengøringen for flere borgere er ikke i orden. Jeg tror i virkeligheden ikke du har sat dig ordentligt ind i sagen. De demente der kommer på Holbohave og som for nogens vedkommende tidligere kom på Bakkehus, er hjemmeboende og er på et forholdsvis tidligt stade af Alzheimer. De aktiveres med en særlig tilrettelagt indsats i socialt fællesskab med ligesindede. Det gør også at de pårørende er trygge. Det kan godt være at der er tale om et dyrt forløb når man ser på omkostningerne. Men hvad med de gevinster, det giver, når flere borgere både demente og pårørende får større livsværdi. Hvor opgøres de besparelser?

Du taler om at visiterer de demente til kommunens aktivitetscentre. Kan man det og er det fagligt forsvarligt? Og hvad er den økonomiske beregning for den ændring?

Vi skal tænke nyt siger du. Nu kunne det have været rart, hvis I have tænkt nyt og havde været enige om det faglige indhold sammen med borgerne og pårørende- inden i traf beslutningen. Men med beslutningen har I skabt en helvedes stor utryghed over for en meget sårbar gruppe af borgere. Det er ikke fair og jeg vil gerne gentage, at I kan endnu nå at annullere beslutningen, når nu i skal i gang med budgettet for 2019 og overslagsårene. I sparer jo ikke de 5,5 mio.kroner. De demente forsvinder jo ikke – de bliver tværtimod flere.

Publiceret 10 August 2018 14:00

SENESTE TV

Kvickly Helsinge hjælper de lokale

Sponsor Siden Helsinge Brugsforening blev oprettet tilbage i 1906 har målet været at hjælpe lokalsamfundet ved at uddele midler.

"Succesen med uddeling af midler fra en sponsorpulje gentages i 2019. Vi mener, at projekter, der bidrager med noget ekstra til foreningslivet, fortjener at blive belønnet. Derfor øremærker Kvickly Helsinge igen en portion penge til at støtte sådanne projekter, så der fortsat kan gøres den ekstra indsats for vores lokalområde. I 2019 er pulje-beløbet 50.000 kr., som skal gå til at støtte de lokale ildsjæle, som med deres initiativer gavner nærområdet og medlemmerne." skriver Kvickly Helsinge i en pressemeddelelse.

Ideen er, at alle frit kan ansøge om det beløb, som er nødvendigt for deres projekt; selvfølgelig indenfor puljens rammer. Derefter vil bestyrelsen i Kvickly Helsinge vurdere, hvilke projekter, som skal belønnes og have del i puljen. Vurderingen sker ud fra forskellige overvejelser, men det essentielle er, at projektet skal være til gavn for lokalsamfundet.

Er du interesseret i at ansøge om støtte til dit projekt - så besøg vores hjemmeside på www.kvicklyhelsinge.dk/sponsorpulje.

Trongården indvier cykelrickshaw

indvielse Gribskov kommune bevilgede i efteråret 2018 indkøb af to rickshawcykler. Plejecenter Skovsminde i Græsted fik sin den 26. januar, og nu følger Plejecenter Trongården i Vejby efter.

Cykelrickshawen bliver indviet fredag 22. februar kl. 14 ved formanden for Forebyggelsesudvalget, Trine Egetved, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage. Der bliver mulighed for en prøvetur – som passager eller som 'pilot'.

Ifølge Kirsten Gamst-Nielsen fra den lokale gruppe af 'For Cykling Uden Alder' og Klimagruppen i Gribskov er der foreløbig uddannet en gruppe cykelpiloter, men hun pointerer, at der bliver for flere, når de næste cykler leveres.

Det er forventningen, at den næste cykel, der er finansieret af tømmerhandler Johs. Fogs Fond, leveres til Bakkebo i Gilleleje. Desuden er der søgt støtte hos andre fonde til yderligere to cykler.

Initiativgruppen består af repræsentanter for Cyklistforbundets Lokalafdeling, Klimagruppen i Gribskov samt af kommunens Frivilligkoordinator og idrætskonsulent.

gs