Ifølge Sisse Krøll Willemoes skal der spares otte mio.. kr. på børneområdet i 2019 og 12 mio. kr. i 2020.

Ifølge Sisse Krøll Willemoes skal der spares otte mio.. kr. på børneområdet i 2019 og 12 mio. kr. i 2020.

Udvalgsformand:

Vi skal spare 12 mio. kr. på børneområdet

Der er ikke just udsigt til en pengeindsprøjtning til sprogområdet i Gribskov Kommune. I 2019 og 2020 skal der i stedet i alt spares på børneområdet

Af
Af Alice Riis Bach

Sisse Krøll Willemoes, hvordan forholder du dig som formand for Børne og Familieudvalget til konklusionen i kvalitetsrapporten 2016/2017 om at 'andelen af børn, der har store sproglige udfordringer er steget markant'?

”Jeg er bekymret for de tal der er kommet i kvalitetsrapporten,” siger Sisse Krøll Willemoes og uddyber: ”Jeg er bekymret for at der er så mange børn der kommer videre i skolen med sprogvanskeligheder, for vi ved jo at det betyder noget for hvordan de klarer sig i skolen.”

LÆS OGSÅ: Rapport fastslår: Markant flere børn med sprog-vanskeligheder i Gribskov

Hvad vil du gøre for at nedbringe antallet af børn med store sproglige udfordringer?

”Vi må sikre os at alle børn bliver testet i dagtilbuddene. Vi er i fuld gang med at implementere et nyt effektprogram på alle skoler og i alle dagtilbud, så det er den vej igennem vi kan opfange de børn, der har brug for en særlig indsats. Og jeg oplever, at vores personale i dagtilbuddene er dygtige til børns sproglige udvikling. Jeg ved at det er noget lederne i dagtilbuddene har fokus på.”

Borgmester Anders Gerner Frost har bebudet besparelser efter økonomigennemsynet i januar, hvad kommer det til at betyde for børneområdet?

”Vi står overfor besparelser på børneområdet, men vi er i Børne og Familieudvalget enige om, at det ikke må koste på normeringerne i daginstitutionerne. Vi ønsker ikke forringelser på de varme hænder.”

LÆS OGSÅ: Talepædagoger i opsigtsvækkende interview: 'Vi kan ikke løbe hurtigere end vi gør nu'

Hvor meget skal der spares?

”Der skal spares 8 millioner på børneområdet i 2019 stigende til 12 millioner i 2020 - altså 12 millioner kr. i alt.”

OPDATERING: Ugeposten havde i første omgang skrevet, at der skulle spares 8 mio. kr. i 2019 og 12 mio. kr. i 2020. Det rigtige tal er 8 mio. kr. i 2019, der så stiger til 12 mio. kr. i 2020. Ugeposten beklager misforståelsen.

Publiceret 16 May 2018 09:49

SENESTE TV