Ifølge Sisse Krøll Willemoes skal der spares otte mio.. kr. på børneområdet i 2019 og 12 mio. kr. i 2020.

Ifølge Sisse Krøll Willemoes skal der spares otte mio.. kr. på børneområdet i 2019 og 12 mio. kr. i 2020.

Udvalgsformand:

Vi skal spare 12 mio. kr. på børneområdet

Der er ikke just udsigt til en pengeindsprøjtning til sprogområdet i Gribskov Kommune. I 2019 og 2020 skal der i stedet i alt spares på børneområdet

Af
Af Alice Riis Bach

Sisse Krøll Willemoes, hvordan forholder du dig som formand for Børne og Familieudvalget til konklusionen i kvalitetsrapporten 2016/2017 om at 'andelen af børn, der har store sproglige udfordringer er steget markant'?

”Jeg er bekymret for de tal der er kommet i kvalitetsrapporten,” siger Sisse Krøll Willemoes og uddyber: ”Jeg er bekymret for at der er så mange børn der kommer videre i skolen med sprogvanskeligheder, for vi ved jo at det betyder noget for hvordan de klarer sig i skolen.”

LÆS OGSÅ: Rapport fastslår: Markant flere børn med sprog-vanskeligheder i Gribskov

Hvad vil du gøre for at nedbringe antallet af børn med store sproglige udfordringer?

”Vi må sikre os at alle børn bliver testet i dagtilbuddene. Vi er i fuld gang med at implementere et nyt effektprogram på alle skoler og i alle dagtilbud, så det er den vej igennem vi kan opfange de børn, der har brug for en særlig indsats. Og jeg oplever, at vores personale i dagtilbuddene er dygtige til børns sproglige udvikling. Jeg ved at det er noget lederne i dagtilbuddene har fokus på.”

Borgmester Anders Gerner Frost har bebudet besparelser efter økonomigennemsynet i januar, hvad kommer det til at betyde for børneområdet?

”Vi står overfor besparelser på børneområdet, men vi er i Børne og Familieudvalget enige om, at det ikke må koste på normeringerne i daginstitutionerne. Vi ønsker ikke forringelser på de varme hænder.”

LÆS OGSÅ: Talepædagoger i opsigtsvækkende interview: 'Vi kan ikke løbe hurtigere end vi gør nu'

Hvor meget skal der spares?

”Der skal spares 8 millioner på børneområdet i 2019 stigende til 12 millioner i 2020 - altså 12 millioner kr. i alt.”

OPDATERING: Ugeposten havde i første omgang skrevet, at der skulle spares 8 mio. kr. i 2019 og 12 mio. kr. i 2020. Det rigtige tal er 8 mio. kr. i 2019, der så stiger til 12 mio. kr. i 2020. Ugeposten beklager misforståelsen.

Publiceret 16 May 2018 09:49

SENESTE TV

Historien om kongens skov og verdens arv

foredrag I Nordsjælland ligger de store skove, som gjorde, at Danmarks konger fra 1560 samlede sig et stort jagtgods. Da Christian den 5. fra 1670 indrettede skovene med jagtveje til parforcejagt, satte han samtidig sit enevældige stempel på dem.

Det var grunden til, at vejene og skovene i 2015 blev optaget på Unesco's liste over verdens kulturarv.

Fredag 22. februar kl. 18.30 gæster Jette Baagøe 'Foreningen Rågeleje Strand' og fortæller om baggrunden og om, hvordan arbejdet med verdensarven foregik.

Jette Baagøe fortæller

Jette Baagøe er forhenværende direktør for Dansk Jagt- og Skovsbrugsmusum, som havde ansvaret for arbejdet med verdensarven men i 2016 blev fusioneret med Dansk Landbrugsmuseum til Det grønne Museum på Djursland.

Arrangementet finder sted på restaurant Søstjernen i Rågeleje. Prisen for ikke medlemmer er 250 kroner, som inkluderer foredrag, middag, kaffe, te og dessert.

Tilmelding til foreningen på raagelejestrand@gmail.com eller på tlf. 2127 5413.

jesl

Møde i senior-kredsen

Foredrag Helsinge Seniorkreds får besøg af forstander på Luthersk Missions Højskole Henrik Nymann Eriksen, der vil fortælle om sin nye bog: 'Robust Kristendom – Tro, Håb og Kærlighed'.

Bogen beskæftiger sig med spændingsfeltet mellem livet her på jord og den kommende verden, og sætter spot på det at være kristen i det 21. århundrede. Den udfordrer og opmuntrer til at leve som kristen ud fra de tre begreber: Tro, håb og kærlighed.

Koret Focus medvirker ved mødet, og der er lotteri, kaffe og kage. Det hele finder sted på Rundinsvej 46 i Helsinge, tirsdag 19. februar kl. 19, hvor der er gratis adgang.

Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30 33 67 46) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21 71 56 94).

Næste møde er tirsdag 19. marts kl.19, hvor Jørn Fogh kommer på besøg.

CV