Rapport fastslår:

Markant flere børn med sprog-vanskeligheder i Gribskov

I Gribskov kommune er der siden 2016 sket en markant stigning i antallet af børn, som har brug for en særlig sproglig indsats i daginstitutionerne

Af
Af Alice Riis Bach

'Andelen af de børn der har store sproglige udfordringer er steget markant'. Sådan står der ordret i Gribskov Kommunes Kvalitetsrapport 2016/2017 for dagtilbud og skolevæsen. Det vil sige at der er en voksende gruppe af børn i børnehaverne, som i de kommende år har brug for en ekstra sproglig indsats for at udvikle deres sprog. Det er meget vigtigt for børnene at kunne tale korrekt og forståeligt, når de skal begynde i skolen, så de har samme muligheder som alle andre børn for at klare skoleforløbet.

Tallene fra 2015/2016 viser, at der er 6% af de treårige, der har behov for en særlig indsats og 2016/2017 er tallet vokset til 11 %, hvor landsnormen er 5%. Konklusionen i rapporten er at det 'overordnet kan siges, at der er en markant stigning i antallet af børn, der har brug for en særlig indsats'. Og kun de treårige er sprogvurderede i det talmateriale, der er brugt i rapporten. Der kan også være 4-5årige, eller 2årige, som har brug for en særlig sprogindsats.

En særlig sprogindsats

Med en 'en særlig indsats', menes 'en målrettet og specielt tilrettelagt sprogindsats i institutionen'. Indsatsen i institutionen kan bestå i pædagogisk sprogstimulering i mindre grupper med en pædagog, der har viden om pædagogiske sprogstimulerende materialer og erfaring med at bruge disse materialer i praksis med børnene. En særlig indsats kan også være én til én samtale, et barn og en pædagog i samtale og leg med pædagogisk materiale, eller det kan være én til én samtale med en talepædagog (audiologopæd red.).

LÆS OGSÅ: Talepædagoger i opsigtsvækkende interview: 'Vi kan ikke løbe hurtigere end vi gør nu'

Konklusionen om den markante stigning i antallet af børn, der har brug for en særlig sprogstimulerende indsats står i skærende kontrast til, at Gribskov kommune inden for de senere år har skåret antallet af talepædagoger ned fra 11 til 7, hvilket vil sige, at der er færre talepædagoger til et stigende antal børn, der har behov for tid med en talepædagog.

Centerchef for Børn og Unge i Gribskov kommune med ansvar for dagtilbud, skoler, fritidsordninger, fritidsklubber og ungdomsskolen, Anne Steffensen siger:

”Der blev muligvis skåret ned i antallet af talepædagoger i forbindelse med besparelser i 2013, men der er ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem stigningen i antallet af børn, der har brug for en indsats og antallet af talepædagoger i kommunen.”

Institutionen bestemmer selv

Og Anne Steffensen fremhæver, at den særlige indsats overfor det stigende antal børn med sprogvanskeligheder også varetages af de sprogansvarlige i dagtilbuddet.

”Alle dagtilbud har en særlig sprogansvarlig og sprogpædagog, men der er ikke nødvendigvis en sprogansvarlig på alle stuer. Det er op til den enkelte daginstitution at organisere.”

Centerchef Anne Steffensen fremhæver, at der er nye tiltag på vej til dagtilbuddene.

LÆS OGSÅ: Udvalgsformand: Vi skal spare 20 mio. kr. på børneområdet

”Vi er i gang med at indføre et nyt program for at sprog-screene alle børn en gang om året. Det kalder vi 'Effektprogrammet' og der kommer meget snart nyhedsbrev ud på alle forældre-intra i daginstitutionerne og skolerne til forældrene,” siger hun og forsætter:

”Vi har allerede afprøvet programmet i en daginstitution og på en skole for netop at se, om dette system i virkeligheden er et hjælpsomt redskab, der kan benyttes som en del af den pædagogiske praksis. Og vi har fået gode tilbagemeldinger fra pædagoger og lærere. Vores systemer og programmer skal være så praksisnære og lette at anvende som muligt.”

Dette kan du gøre for at stimulere dit barns sproglige udvikling

Læsning

”Børn får mere ud af læsning, hvis man ikke bare læser og lukker bogen, men hvis man rent faktisk forklarer børn ordene og snakker med dem om, hvad ordene betyder. Man ved at børn får mere ud af læsning, hvis man ikke bare læser bogen som den er, men med snak om svære ord og forklarer ordene og laver relationer til børnenes egen virkelighed, snakker om lyd og sprogets formside, bogstaverne osv.” Siger professor Dorthe Bleses.

Samtaler med dit barn

”Det at have samtaler i løbet af dagen, hvor man snakker med børnene om det, de synes er spændende at tale om, hvor man giver børnene plads og der er mange skift (i snakken red.).

Og bøger er jo netop en mulighed, især hvis man læser dialogisk og hvor man også bruger det til at tale om sproget, om ord man ikke kender, om lyd og bogstaver osv. Det er det her med samtale, dialog og skift.” Forklarer professor Dorthe Bleses.

Dialogisk læsning

Godnathistorier – højtlæsning og historiefortælling

Dialogisk læsning – går ud på at have en dialog med dit barn, mens du læser højt. Stop op i historiens forløb og snak om det I læser. Giv dit barn tid til at svare på spørgsmål. Grib snakken og lad dit barn fortælle om historien og billederne.

Når kendte ord og nye ord bruges i en dialogisk samtale mellem dig og dit barn, får dit barn udvidet sit aktive sprog og større ordforråd.

Snak på skift i børnehaven

”Basalt set handler det om at få skabt masser af rige sprogsituationer for børnene, som er engagerende, involverende og sprogligt udfordrende. Og det virker faktisk,” siger Dorthe Bleses.

”Det her med at man skiftes til at snakke, turtagning er der også nogen, der kalder det. Ofte er det sådan i daginstitutionerne, at samtalen mellem pædagogen og barnet er meget kort. For eksempel er der en der siger: Hvad der det? Det er en hest. Det er rigtigt. Og så stopper samtalen der. Men man kan udvide samtalen med: Hvad laver hesten? Hvad mon den spiser? Kender du nogle heste? Kan du li dem og hvorfor kan du det?”

Brug biblioteket – det er gratis

Der findes særligt materiale og sprogkufferter på Gribskov kommunes biblioteker og personalet kan hjælpe med at finde sprogstimulerende bøger, sangbøger, CD'er og DVD'er med mere.

Kilde: Dialogisk læsning – styrk dit barns sprog. Biblioteksmedier as, Ballerup 2016.

Bedre børneliv i Gribskov

Ugeposten bringer de næste uger temaartikler om børn i Gribskov. Vi tager pulsen på forholdene omkring børn med særlige behov.
Det handler om førskolebørn med sproglige udfordringer, mobning i skolen, børneliv med diagnoser og om forældrenes oplevelser med fagpersonalet i Gribskov kommune. Og meget andet.
Vi stiller en række spørgsmål til forældre, embedsværket, fagpersonalet og politikerne. Samtidig ønsker vi at stille skarpt på formidling af viden og fakta – og ikke mindst at sætte gang i en ny debat om børn med særlige behov i Gribskov.
Har du noget på hjerte, så kontakt os på redaktion@ugeposten.dk eller på vores facebookside.

Publiceret 16 May 2018 00:00

SENESTE TV

Spil bingo og hjælp SOS Børnebyerne

Hjælp SOS Børnebyerne arrangerer bingospil torsdag 21. Marts.

Denne dag kan du spille og støtte en god sag . Det sker i "Det Gamle Posthus" på Stationsvej i Gilleleje. SOS Børnebyerne er klar med masser af spilleplader og gevinster. Overskuddet fra dagen går ubeskåret til SOS Børnebyerne.

Det er SOS Børnebyernes Lokalgruppe, der står for arrangementet, og de håber, at både garvede bankospillere og nybegyndere har lyst til at være med og støtte den gode sag.

”Vi har været rundt i byens butikker for at få sponsoreret gaver til arrangementet. Det har været en meget positiv oplevelse. Vi mærker stor velvilje og god opbakning til den indsats SOS Børnebyerne gør rundt om i verden for at hjælpe forældreløse og udsatte børn,” siger Anni Sejrsbøl fra lokalgruppen.

Kapp