Det vil det nye flertal arbejde for

Fem partier, fra Dansk Folkeparti til Enhedslisten, skal nu enes om den politik der får indflydelse på alles hverdag og liv i Gribskov Kommune.

Ved underskrivelsen af aftalen om det nye flertal mellem Nytgribskov, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Konservative og Dansk Folkeparti, blev de fem partier enige om følgende 'regeringsgrundlag', visionspapir:

Partierne er enige om, at der udarbejdes en langsigtet strategisk plan for kommunens økonomi, samt at skatterne for så vidt muligt holdes i ro.

Partierne er enige om at kvaliteten af velfærden skal sikres, ved bl.a. at skabe balance i kommunens økonomi.

Partierne vil arbejde for at skabe endnu bedre kvalitet i daginstitutioner og skoler, og at styrke Gribskovs unges fritids- og uddannelsesmuligheder samt sikre boliger egnet til unge. Vi vil arbejde for at styrke integrationen, sikre en værdig behandling af samfundets udsatte, handikap- og psykiatriområdet samt ældreområdet.

Partierne ønsker at styrke erhvervslivet og udvide erhvervslivets samarbejdet med kommunes jobcenter.

Partierne i valgforbundet er enige om at sikre vedligehold af kommunens bygninger, veje og tekniske anlæg. Vi vil arbejde på at forbedre de trafikale forhold og trafiksikkerheden, samt lette hverdagen i trafikken, hvad enten man bruger offentlig transport, er på cykel eller i bil. Både den offentlige transport og cykelstinettet trænger til et løft.

Partierne ønsker, at Gribskov skal være en grøn foregangskommune med aktive miljøinvesteringer og konkrete miljømål, og at natur og ressourceforbrug indtænkes i kommunes samlede strategi. Vi vil gøre vores bedste for at tiltrække nye og bæredygtige arbejdspladser og gøre Gribskov Kommune til en attraktiv bo- handels- og erhvervskommune.

Partierne vil arbejde for at sikre et varieret udbud af boliger for alle befolkningsgrupper.

Partierne vil fremme frivillige fællesskaber og fortsat investere i kulturen, idrætten og borgernes fritid – både i byerne og i de mindre bysamfund. Vi vil sammen arbejde for, at det skal være nemmere at være frivillig i kommunens foreningsliv. Vi vil sammen med borgerne tænke nye tanker om borgerinddragelse og om borgerdrevne forslag.

For at sikre kvaliteten og fleksibiliteten i opgaveløsningen, vil partierne ved udbud og fornyet udbud overveje om opgaven kan udføres i kommunalt regi.

Endelig skal det politiske beslutninger afspejle et sikker og sundt arbejdsmiljø for kommunens ansatte.

Publiceret 13 March 2018 03:30

Ugeposten Gribskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugeposten Gribskov
SENESTE TV