Attendo-skandalen:

Medarbejdere advarede Gribskov Kommune i 2015

“Ydelser fjernes ikke fra kørelisterne, selvom personalet melder tilbage, at ydelsen ikke længere er relevant. Det vil sige, at opgaver som kunne være af rehabiliterende og aktivierende karakter, vedbliver med at stå på kørelisten som ydelser.”

Så konkret blev Gribskov Kommune allerede i oktober 2015 advaret om Attendos overfakturering. Mailen blev sendt fra et af de fagforbund der organiserer medarbejdere i hjemme- og sygeplejen, og mailen blev sendt direkte til Lone Teglbjærg, kvalitets- og udviklingschef i Gribskov Kommunes social- og sundhedsforvaltning.

Ugeposten er i besiddelse af denne mail der ydermere advarer kommunen om, at der i 2015 blev snydt systematisk fra Attendos side i forhold til fakturering for ydelser i hjemmesygeplejen.

“Der har i starten af året været afholdt en konkurrence om hvem der kunne 'opfinde' flest ydelser - præmien var biografbilletter,” står der således i mailen der punktvis opsummerer medarbejdernes tilbagemeldinger til fagforeningen.

Ugeposten har spurgt Lone Teglbjærg til den konkrete mail, og ville gerne vide, hvordan hun reagerede på oplysningerne tilbage i 2015, og hvad der efterfølgende blev gjort fra hendes og Gribskov Kommunes side.

Ugeposten blev lovet en opringning, men modtog i stedet et skriftligt svar fra Lone Teglbjærgs kollega, centerchef Mikkel Damgaards. Trods ønske om et par uddybende spørgsmål til det skriftlige svar, er dette hvad Gribskov Kommune har sendt Ugeposten af svar:

“Mailen fra en gruppe medarbejde i Attendo tager vi meget alvorligt. Sagen drøftes på et møde mellem daværende centerchef, den ansvarlige direktør og Gribskov Kommunes kvalitetschef på sundhedsområdet. Gribskov Kommune udbeder sig efterfølgende et møde med Attendos nye ledelse (firmaet fik ny regionsleder pr. 1-1-2016).

På mødet i starten af 2016 beder vi Attendo om at redegøre for de forhold, der kritiseres af medarbejderne. Vi følger manuelt op med en kontrol af de sager, som der bliver henvist til i mailen fra Attendos medarbejdere. Her konstaterer vi flere fejl, som vi påtaler over for Attendo og efterfølgende sørger Attendo for, at der bliver rettet op på fejlene. I mailen fra Attendos medarbejdere omtales også, hvad medarbejderne opfatter som en form for konkurrence i at opfinde ydelser. Den del drøftes også på mødet med Attendos ledelse, som ikke kan genkende det billede.”

Krav om tilbagebetaling

“Det skal tilføjes, at Attendos medarbejdere – uansat om det har været tilfældet eller ej – ikke kan opfinde nye ydelser til borgere uden om kommunens visitation. Attendo kan ikke fakturere kommunen for en ydelse ud over den, som borgeren er blevet tildelt. Hvis en borger skal have yderligere ydelser, skal borgeren først visiteres til det. Dvs. at kommunen foretager en konkret, faglig vurdering af borgerens behov. Gribskov Kommune har så i visse tilfælde konstateret, at Attendo har faktureret Gribskov Kommune for ydelser, som ikke er blevet leveret. Det har ført til et krav om tilbagebetaling samt påtale over for Attendo – som Ugeposten også har beskrevet det,” skriver Mikkel Damgaards i en mail til Ugeposten, som svar på vores spørgsmål til social- og sundhedsforvaltningens kvalitets- og udviklingschef Lone Teglbjærg.

Replik: Ugeposten har gjort Mikkel Damgaards opmærksom på, at sidste del af hans svar ikke er korrekt. Som Ugeposten tidligere har fortalt på baggrund af kommunens egne kontrolrapporter, har kommunen også krævet tilbagebetaling for ydelser Attendo har taget sig betalt for, selv om Attendo aldrig var blevet bedt om at udføre disse ydelser af kommunen. red.

null

Publiceret 13 February 2018 03:30

Ugeposten Gribskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugeposten Gribskov
SENESTE TV