Attendo-skandalen:

Medarbejdere advarede Gribskov Kommune i 2015

“Ydelser fjernes ikke fra kørelisterne, selvom personalet melder tilbage, at ydelsen ikke længere er relevant. Det vil sige, at opgaver som kunne være af rehabiliterende og aktivierende karakter, vedbliver med at stå på kørelisten som ydelser.”

Så konkret blev Gribskov Kommune allerede i oktober 2015 advaret om Attendos overfakturering. Mailen blev sendt fra et af de fagforbund der organiserer medarbejdere i hjemme- og sygeplejen, og mailen blev sendt direkte til Lone Teglbjærg, kvalitets- og udviklingschef i Gribskov Kommunes social- og sundhedsforvaltning.

Ugeposten er i besiddelse af denne mail der ydermere advarer kommunen om, at der i 2015 blev snydt systematisk fra Attendos side i forhold til fakturering for ydelser i hjemmesygeplejen.

“Der har i starten af året været afholdt en konkurrence om hvem der kunne 'opfinde' flest ydelser - præmien var biografbilletter,” står der således i mailen der punktvis opsummerer medarbejdernes tilbagemeldinger til fagforeningen.

Ugeposten har spurgt Lone Teglbjærg til den konkrete mail, og ville gerne vide, hvordan hun reagerede på oplysningerne tilbage i 2015, og hvad der efterfølgende blev gjort fra hendes og Gribskov Kommunes side.

Ugeposten blev lovet en opringning, men modtog i stedet et skriftligt svar fra Lone Teglbjærgs kollega, centerchef Mikkel Damgaards. Trods ønske om et par uddybende spørgsmål til det skriftlige svar, er dette hvad Gribskov Kommune har sendt Ugeposten af svar:

“Mailen fra en gruppe medarbejde i Attendo tager vi meget alvorligt. Sagen drøftes på et møde mellem daværende centerchef, den ansvarlige direktør og Gribskov Kommunes kvalitetschef på sundhedsområdet. Gribskov Kommune udbeder sig efterfølgende et møde med Attendos nye ledelse (firmaet fik ny regionsleder pr. 1-1-2016).

På mødet i starten af 2016 beder vi Attendo om at redegøre for de forhold, der kritiseres af medarbejderne. Vi følger manuelt op med en kontrol af de sager, som der bliver henvist til i mailen fra Attendos medarbejdere. Her konstaterer vi flere fejl, som vi påtaler over for Attendo og efterfølgende sørger Attendo for, at der bliver rettet op på fejlene. I mailen fra Attendos medarbejdere omtales også, hvad medarbejderne opfatter som en form for konkurrence i at opfinde ydelser. Den del drøftes også på mødet med Attendos ledelse, som ikke kan genkende det billede.”

Krav om tilbagebetaling

“Det skal tilføjes, at Attendos medarbejdere – uansat om det har været tilfældet eller ej – ikke kan opfinde nye ydelser til borgere uden om kommunens visitation. Attendo kan ikke fakturere kommunen for en ydelse ud over den, som borgeren er blevet tildelt. Hvis en borger skal have yderligere ydelser, skal borgeren først visiteres til det. Dvs. at kommunen foretager en konkret, faglig vurdering af borgerens behov. Gribskov Kommune har så i visse tilfælde konstateret, at Attendo har faktureret Gribskov Kommune for ydelser, som ikke er blevet leveret. Det har ført til et krav om tilbagebetaling samt påtale over for Attendo – som Ugeposten også har beskrevet det,” skriver Mikkel Damgaards i en mail til Ugeposten, som svar på vores spørgsmål til social- og sundhedsforvaltningens kvalitets- og udviklingschef Lone Teglbjærg.

Replik: Ugeposten har gjort Mikkel Damgaards opmærksom på, at sidste del af hans svar ikke er korrekt. Som Ugeposten tidligere har fortalt på baggrund af kommunens egne kontrolrapporter, har kommunen også krævet tilbagebetaling for ydelser Attendo har taget sig betalt for, selv om Attendo aldrig var blevet bedt om at udføre disse ydelser af kommunen. red.

null

Publiceret 13 February 2018 03:30

Ugeposten Gribskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugeposten Gribskov
SENESTE TV

Aktiv udstilling skudt i gang

Helsinge Bibliotek inviterede til reception i børnehøjde i anledningen af, at den aktivitetsinviterende udstilling ”Mørkebarnet” nu er klar til at blive taget i brug af kommunens 6-12 årige børn.

Udstillingen er skabt over Cecilie Ekens meget smukke og prisbelønnede billedbog ”Mørkebarnet”, der på poetisk vis fortæller om Mørkebarnet og Lysbarnet, der bor i samme have. Men mor og far vil ikke have Mørkebarnet ind i huset, fordi hun er trodsig og besværlig, de vil kun have det søde og milde Lysbarn.

Bogen er et kunstværk og rammer på smukkeste vis et emne, som både børn og voksne kender: menneskets lyse og mørke sider.

”Vi kan se, at udstillingen appellerer til børnene. Mange børn har allerede været forbi, mens vi har arbejdet med at klargøre udstillingen. Spontant involverer de sig i udstillingens emner: lys, mørke, svære følelser, symboler med mere” fortæller bibliotekets personale.

3.n og 3.p fra Nordstjerneskolen var sammen med deres lærere, Malene Linsaa og Stina Miller, som særlige gæster inviteret med til åbningsreceptionen. Helsinge Bibliotek fungerer som bibliotek og læringscenter for Nordstjerneskolen, så det var oplagt, at det var elever herfra, der fik mulighed for at være med til den festlige markering.

”Glæder I jer til at lære Mørkebarnet at kende” blev der spurgt. Man var ikke i tvivl om børnenes svar ud fra deres glade ”jaaahh”.

Vejleder Connie Trolle fortalte børnene, at udstillingen er hentet i Kolding, hvor den har stået i 3 måneder, og at den nu er i Helsinge helt frem til 30. august.

Bibliotekschef Vibeke Steen sørgede for at klippe den røde snor over, hvorefter børnene strømmede ind i udstillingen og gav sig god tid der. Klasselærer Malene Linsaa glædede sig over, at der er så megen appel i udstillingen, at børnene var rundt og prøve nogle af aktiviteterne, inden de som gode receptionsgæster stillede sig i kø for at smage de flotte ”Mørkebarns-kagepiger” , som var lavet i dagens anledning.

Vibeke Steen glæder sig over, at det er lykkedes Helsinge Bibliotek at få udstillingen til Gribskov Kommune. På nationalt plan er der lavet 10 børnebogsudstillinger som del af projektet ”Fang Fortællingen”, som er et samarbejde mellem landets biblioteker, Kulturstyrelsen og Nordea Fonden. Der er fokus på at styrke børns læselyst og fange deres interesse for de gode fortællinger.

Landsdækkende er der stor interesse for at låne udstillingerne, så Helsinge har været yderst heldig, idet biblioteket er vært for udstillingen ”Mørkebarnet” og i efteråret bliver det ”Kaskelotternes Sang”, der kommer til Gribskov Kommune.

Helsinge Bibliotek tilbyder oplæsning og undervisningsaktiviteter i forbindelse med udstillingen. Kommunens Skoler (indskolinger) har alle modtaget invitationer til at deltage. På nuværende tidspunkt er 7 klasser tilmeldt, men Connie Trolle håber, at flere klasser vil lægge vejen forbi og deltage i det særligt tilrettelagte undervisningsforløb.

Gisli