DEBAT:

Ærgerligt at genopretning af Søborg Sø igen udskydes

Af Christine Antorini (S) Fmd Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg

Vi var mange, der var glade for, at regeringen skrev ind i sit regeringsgrundlag i 2016, at Søborg Sø skal genoprettes. Naturværdierne ved genopretningen passer også perfekt til udviklingen af Nationalparken Kongernes Nordsjælland, der også går i gang nu.

Desværre ser det ikke ud til, at regeringen har tænkt sig at gå i gang med projektet endnu, viser svar på spørgsmål, som jeg har stillet miljøminister Esben Lunde Larsen (V). Det er virkeligt ærgerligt, for det er nu, der er brug for at sætte VVM-undersøgelsen i gang, som er forudsætning for at kunne beslutte den endelige genetablering af søen.

Ministeriet har beregnet, at det vil koste 93 millioner kroner for den fulde genopretning. Men der er ikke sat en eneste krone af i finansloven for 2018. Jeg har alene fået et kort svar, hvor der står, at en del af indtægterne fra salget af statens campingpladser måske kan indgå som en del af finansieringen af den nødvendige VVM-undersøgelse, og at regeringen arbejder for at finde en finansiering af selve etableringen.

Når der heller ikke er sat penge af til denne undersøgelse i finansloven i år, kan der gå lang tid, inden projektet kan sættes i gang. Den problematik kender vi alt for godt fra forslaget om Hillerødmotorvejens forlængelse. Det må ikke ske her. Jeg håber, at de mange aktive omkring genetablering af Søborg Sø vil holde fast i regeringens rigtige intention. Det er nu, VVM-undersøgelsen skal sættes i gang.

Publiceret 07 February 2018 05:00

Ugeposten Gribskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugeposten Gribskov
SENESTE TV