Forkert medicin og aflyste besøg:

Breve afslører Attendos fejl-liste

Af
Jeppe Helkov

KRITIk ’Vi kan ikke genkende kritikken’. Ledelsen i Attendo har gang på gang rystet på hovedet, når de har fået kritik for deres pleje i Gribskov. Mest utilfreds var ledelsen, da man fik det andet røde påbud i oktober. Man anerkendte simpelthen ikke kritikken fra revisionsfirmaet BDO. “Folk har måske fået en Pamol i stedet for en Panodil.” sagde daværende kommunikationschef, Lars Fløe Olsen. Samme besked kom fra regionschefen hos Attendo, Dorte Dahl. “Når man læser rapporten (fra BDO), vil man se, at hovedkonklusionen er, at vi faktisk har forbedret os på væsentlige kvalitetsparametre,” sagde hun undrende, da fik det tredje påbud på et halvt år. Ugeposten har fået aktindsigt i dokumenter fra Gribskov Kommune, der dog beskriver et noget andet billede end det, Attendo hidtil har forsøgt at tegne af, at det ikke har slået så slemt til. I dokumenterne gemmer sig flere skræmmende detaljer. Dem kan du læse her:

Den 17. maj 2017 får Attendo det første påbud. Et gult ét af slagsen. Det skyldes en ’borgersag’, hvor der er konstateret flere fejl. Det gælder blandt andet:

Attendo har ikke i tilstrækkelig grad sørget for øget hjælp til borgeren, da han blev udskrevet fra hospital med armen i slynge og heraf nedsat funktionsevne. Attendo har ikke fortalt visitationen i kommunen, at borgerens har et øget behov for hjælp, og der er ikke ansøgt om flere ydelser. Attendo har antaget, at borgeren var indlagt, selvom det ikke er blevet adviseret noget sted. Det har resulteret i, at Attendo har aflyst planlagte besøg, så borgeren ikke har fået hjælp de pågældende dage. Selvom borgerens barnebarn ringer og oplyser om, at borgeren er udskrevet om natten, bliver der ikke iværksat besøg, før den efterfølgende aften. Det betyder, at borgerens tilstand forværres, og han må genindlægges.

Den 15. maj får Attendo et rødt påbud. Det sker efter et meget omtalt forløb for 91-årige Agnes Helene Jensen, der ender med at dø efter flere måneders fejlbehandling.

Også her gemmer der sig flere detaljer om arbejdsgange, som Attendo ledelsen hidtil har nægtet. Blandt andet, at social- og sundhedshjælpere bliver sat til at lave sygeplejeopgaver. Der er videredelegeret sygeplejeopgaver med kompressionsbehandling og sårskift til social- og sundhedshjælper, selvom der i instruks står; “Ved tilstedeværelse af sår kan forløbet ikke videredelegeres”. Det konstateres også, at sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter ikke har reageret på ’tilbagemeldinger om forværring af såret og borgers tilstand.’ Der ses ingen eller mangelfuld dokumentation, skriver kommunen også.

Så er vi nået til det tredje røde påbud. Påbuddet faldt efter revisionsfirmaet BDO havde konstateret en lang række fejl hos Attendo.

Men Attendo mente altså selv, at man bare havde byttet om på en ’Pamol og en Panodil’. Det billede er dog svært at genkende, når man læser kommunens brev til Attendo i forbindelse med uddelingen af påbuddet. Her skriver kommunen: At en borgers medicin ikke er opbevaret korrekt. Hos en borger mangler der ’flere piller’ i en doseringsæske i forhold til det, der står på medicinskemaet. Den ansatte hos Attendo begrunder det med, at ’der ikke var nok medicin.’ Tilsynet observerer, at en hustru, som giver borger piller dagligt, ikke er informeret om, at der mangler medicin i æskerne. Desuden konstateres der i forhold til den samme borger, at der på en æske er påført forkert ugedag. Det betyder, at borgeren ikke får den korrekt-ordinerede medicin. Hos en anden borger stemmer doseringsæskerne ikke overens med medicinskemaet. Der konstateres, at medicinskemaet er ukorrekt udfyldt. Fejlen på medicinskemaet omhandler et nedtrapningsforløb. Tilsynet observerer, at en medarbejder ikke bemærker fejlen ved udlevering af dagens doseringsæske, trods det at medarbejder fortæller tilsynet, at hun før udlevering af doseringsæske har eftertalt piller i forhold til det aktuelle medicinskema. Hos en tredje borger observeres manglende sammenhæng mellem medicinlisten og det antal tabletter, der ligger i doseringsæskerne. Dertil kommer en lang række fejl, hvor Attendo har sat medarbejdere til at udføre sygeplejeopgaver, de ikke har kompetencerne til. Konklusionen fra Gribskov Kommune er heller ikke til at tage fejl af. “Der sker meget alvorlige fejl i Attendos håndtering af sygeplejeopgaver, som medfører risici for borgeren,’ skriver kommunen i brevet til Attendo. Kommunen konkluderer også, at selvom Attendo ser ud til at forbedre sig i de handleplaner og den egenkontrol, de selv laver, så er billedet et noget andet, når både BDO og Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet tilsyn. “Der er fortsat er væsentlige fejl og mangler på de samme områder, hvor der også tidligere er konstateret fejl og mangler,” skriver Gribskov Kommune, der også kritiserer, at ledelsen i Attendo ikke har prioriteret at følge reglerne. “Det må ligeledes konkluderes, at Attendos ledelse, trods viden herom, ikke har prioriteret at følge Sundhedsstyrelsens anvisninger vedrørende sygeplejefaglige optegnelser,” skriver kommunen og strammer tonen yderligere: “Fejlene omhandler grundlæggende sygeplejefaglige indsatser med fare for, at borgerne får forkert medicin, at der ikke er tilstrækkelig viden om borgernes sygdomme og hvilke opgaver og observationer, der skal udføres, samt at det er personale, der ikke har de rette kompetencer, som opgaverne videredelegeres til,” slutter brevet.

Publiceret 01 February 2018 00:00

Ugeposten Gribskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugeposten Gribskov
SENESTE TV