Bliver der regnet, eller bliver der ikke regnet? Topembedsmand skifter forklaring

I oktober kom forvaltningen med et forsigtig bud på, hvad det vil give af ekstraudgifter, hvis hjemmesygeplejen skal hjemtages. Men nu bliver der skabt tvivl, om hvad forvaltningen egentlig har foretaget sig siden

Af
Jeppe Helkov

Jens Berg Thomsen

“Det kan blive dyrt at opsige en kontrakt uden at have dokumentationen på plads. Vi har meldt ud, at vi gerne vil tage hjemmesygeplejen hjem. Det forhandler vi om.”

Sådan lød det fra Birgit Roswall (V), tidligere formand for social- og sundhedsudvalget i Gribskov Kommune i december. Her fortalte hun Ugeposten, at de mange fejl fra Attendo betød, at man nu 'forhandlede' om at tage hjemmesygeplejen hjem.

Og fortællingen har da også været, at man i forvaltningen i Gribskov Kommunes siden oktober har været i gang med at undersøge muligheden for at tage hjemmesygeplejen tilbage på kommunale hænder.

Ugeposten har fået aktindsigt i et lukket punkt på dagsordenen hos Social- og Sundhedsudvalget fra den 13. oktober. Altså på dagen hvor Attendo fik et rødt påbud.

Her bliver Birgit Roswalls formodning om, at man er i gang med at undersøge en hjemtagelse bekræftet.

Et noget usikkert bud

Forvaltning kommer med et 'meget foreløbigt og noget usikkert bud på', at hvad det vil give af 'meromkostninger' at drive hjemmesygeplejen i kommunalt regi. Og her er forvaltningens skøn, at det vil ende med en ekstraregning på 4-8 mio. kr.

Og så skulle man tro, at forvaltningen siden da har knoklet for at finde frem til et mere præcist tal - og for at finde ud af, hvordan hjemtagelsen rent praktisk kunne lade sig gøre.

Alligevel har flere politikere siden undrende spurgt Ugeposten, hvor redegørelse fra forvaltningen mon blev af.

Ugeposten kan nu løfte lidt af sløret for, hvorfor arbejde t tilsyneladende trækker ud - og hvorfor der måske ikke er noget overraskende i, at flere byrådsmedlemmer har svært ved at finde hoved og hale i, hvad der foregår i Attendo-sagen.

Vil dreje på knapper

Ugeposten holdt for et par uger siden et møde med Mikkel Damgaards, centerchef for social- og sundhedsområdet i Gribskov Kommune. Her var beskeden klar. I Gribskov Kommune var man ikke i gang med at regne på, hvad en hjemtagelse ville koste. Mikkel Damgaards udgangspunkt var i stedet, at man havde en kontrakt med Attendo frem til 2020 - og lige nu brugte man tiden på at undersøge, hvilke 'knapper i kontrakten der kan drejes på'.

Dermed bryder Mikkel Damgaards med den forklaring, som politikerne i flere måneder er kommet med - og giver endnu engang indtryk af, at det ikke kun er Attendo, der har nogle usikre arbejdsgange. Også i Gribskov Kommune er det tilsyneladende svært at finde rundt i, hvem der foretager sig hvad inden for Danmarkshistoriens største ældreudbud, som politikere og embedsmænd så flot kalder det.

Men kan det nu passe, at forvaltningen ikke er gået nærmere ind i en undersøgelse af mulighederne for en hjemtagelse af hjemmesygeplejen, når politikerne med deres egne ord har bedt dem om det?

Har vi misforstået noget?

Ugeposten ringer til Mikkel Damgaards for at høre, om vi har misforstået hans forklaring.

Mikkel, da Attendo fik det andet røde påbud, var der meget snak om, hvorvidt man skulle hjemtage sygeplejen eller ej. Hvad har I fra administrationens side gjort i den sammenhæng?

“Ikke noget som sådan. Vi har løbende møder med Attendo. Det ligger i kontraktgrundlaget, at vi løbende har dialog med alle vores leverandører. Nu har vi helt naturlig, solid dialog med Attendo om, hvordan de følger op på den handleplan, de har lagt i forlængelse af det røde påbud. Så vi holder snuden i sporet sammen med Attendo,” siger han.

Men der var meget snak om at hive sygeplejen hjem. Er I i gang med at regne på, hvad det vil koste at hive hjemmesygeplejen hjem?

“Nej, det er vi ikke.”

Det er heller ikke noget, I har fået besked af politikerne på?

“Nej. Vi må tage udgangspunkt i den tilstand, som vi har nu. Det røde påbud er meget alvorligt, og det, vi kigger ned i, er, at der er en lang rækker punkter, der skal på plads. Attendo har lavet en handleplan, som vi så følger op på. Det gælder alt fra rekruttering til, hvordan de skal nedbringe fejlniveauet. Det bruger vi tiden på nu.”

Det burde altså ikke være til at misforstå. Men så tager hele en ny drejning. To dage senere tikker en mail ind fra Mikkel Damgaards.

Her er beskeden nu pludselig en helt anden. Nu hedder det sig, at Gribskov Kommune har gang i 'flere sonderinger i gang i øjeblikket i relation til hjemmesygeplejen og en evt. fremtidig forankring af denne opgave i Gribskov Kommune'.

Man undersøger nu pludselig, 'hvilke omkostninger der er forbundet med at udføre en hjemmesygepleje i kommunalt regi.” Noget han altså gange få dage forinden havde sagt, at man ikke undersøgte.

Ugeposten ville gerne have spurgt tidligere borgmester Kim Valentin om, hvad han præcis satte administrationen til, da han proklamerede, at man ville undersøge muligheden for at tage hjemmesygeplejen fra Attendo.

Men som du kan læse på side 30 lagde han desværre røret på, før vi fik spurgt ham ad...

Publiceret 31 January 2018 07:00

Ugeposten Gribskov nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Ugeposten Gribskov
SENESTE TV