“Penge kommer der kun i kommunens husholdningskasse, hvis der flytter flere til kommunen, end der flytter fra den. Det betyder, at der skal være rart at være med ordentlige faciliteter til dem, der opholder sig her nu. Ikke dem, der måske kommer, hvis her bliver federe at være, men os, der er her nu”, skriver Helsingeborger og blogger, Kristina Hobbs, i dette indlæg om byudvikling. Arkivfoto: Jan F. Stephan.

“Penge kommer der kun i kommunens husholdningskasse, hvis der flytter flere til kommunen, end der flytter fra den. Det betyder, at der skal være rart at være med ordentlige faciliteter til dem, der opholder sig her nu. Ikke dem, der måske kommer, hvis her bliver federe at være, men os, der er her nu”, skriver Helsingeborger og blogger, Kristina Hobbs, i dette indlæg om byudvikling. Arkivfoto: Jan F. Stephan.

'At vise venlighed og respekt for andres initiativ er det mindste du kan gøre'

En opsang om byudvikling, brokkekultur og ’det starter med dig selv’

Af
Af Kristina Hobbs

Helsinge

GRIBSKOV I UDVIKLING Kom, lad os brokke os. Det er nemt! For det er sgu da kommunens egen skyld, at der ikke sker en skid i bymidten i Helsinge. De der bænke er da for kiksede. Lokummerne er klamme. Der er for meget graffiti, det der musik er for dårligt og for højt, ungernes pisseirriterende loppemarked roder af helvede til. Slikkepindsstribede pop-up telte med strikvanter af brændenælder og hjemmelavede duftlys – arj, vel? Vi tager da bare i Slotsarkaderne i stedet for.
En formiddags telefonsamtaler med fagligt kvalificerede folk fra Center for Regional- og Turismeforskning og andre med erfaring udi byudvikling giver klare fakta:
De kommuner, der fungerer godt, er de kommuner, der hele tiden udvikler sig til det bedre. Bedre er nogle gange større og mere, nogle gange mindre og i en højere kvalitet, men altid forandring til det bedre, alt efter de særlige, lokale ønsker og omstændigheder. Klogskab og grundighed skal der til, kompromiser og demokrati – men at gøre brokke sig og stikke andres initiativer en kæp i hjulet duer ikke.

Tilflyttere, kom glad

Veje, huse, skoler og sociale services bliver slidt og skal vedligeholdes, og det kræver penge. Penge kommer der kun i kommunens husholdningskasse, hvis der flytter flere til kommunen, end der flytter fra den. Det betyder, at der skal være rart at være med ordentlige faciliteter til dem, der opholder sig her nu. Ikke dem, der måske kommer, hvis her bliver federe at være, men os, der er her nu.
Næste gang, du er utilfreds med bymidten i Helsinge, Græsted eller Gilleleje, så stop dig selv, inden du spiller med brokkemusklen. Når du har svært ved at se formålet med en ny markise, placeringen af bænke, indretningen af en legeplads eller indkøbet af et plastikjuletræ, så prøv at huske på, at der 100% sikkert er lange overvejelser, forhandlinger, kompromiser og ofte frivilligt arbejde involveret i byudvikling. Man får ofte omkring 50 kr. i timen for at sidde i byrådet, så det tæller også for frivilligt arbejde i min bog. Der har stået et menneske med en ide, som har orket at bruge sin tid på at få andre med på den, tænkt over det, søgt midlerne, gjort arbejdet. I den bedste mening og i sin fritid. Langt bedre end ingenting, end at stå til og brokke sig.

’Dem på kommunen’

En by består af mange aktører. ”Dem på kommunen” skal stå for, at det tekniske fungerer fx med el, kloak, belægning og renovation. Butikkerne står for at tiltrække kunder via aktiviteter, oppyntning (ja, julepynten er faktisk betalt af butikkerne i fællesskab, de står selv for den, og det koster mange tusind kroner) og et passende sortiment. Borgerne vil gerne have et rart sted at mødes og evt. købe de ting, de har lyst til. Shopping er jo en livsstil, en hobby, som mange gerne vil kunne dyrke lokalt. Det er i alles interesse, at bymidten er levende – måske af forskellige årsager, men det har fordele for os alle. En attraktiv bymidte kan både modvirke ensomhed, kriminalitet, faldende huspriser og øge social mobilitet ifølge de forskningsresultater, jeg lige på 15 minutter kan google mig til. Det er nemt at fastslå, at der skal være liv i en by.
Når vi samles om forhandlingsbordet op til kommunalvalget, så diskuteres investeringer i erhvervslivet eller borgerne, en forklædt udgave af hønen eller ægget. Den grænsedragning duer ikke, ifølge Lene Havtorn Larsen fra Center for Regional- og Turismeforskning, der har hjulpet bl.a. Fredensborgs udvikling videre.

Hvem skal være drivkraften?

Byudvikling skal ske for brugernes skyld. Vi skal skabe en by til og for dem, der bor der. Ikke ”turisterne”, ikke ”erhvervslivet”, ikke ”borgerne”. Ikke begreber.
Nej, det skal være mere specifikt. Det skal være dem, der bruger byen (end-)nu, som skal være den drivende kraft. De butikker, der er der nu og de borgere, der kommer der nu. Hvis vi sammen, konkrete mennesker, kan finde ud af, hvad der kan gøre det endnu dejligere at komme i bymidten eller drive erhverv, så bevarer vi det lokale liv. Og det er det lokale liv, turisterne gerne vil opleve, og som andre erhvervsdrivende gerne vil tjene penge på. Det er det, erfaringer og forskning viser. Lokalt initiativ og lokalt liv er vejen frem. Det er rigtig svært for både os private mennesker og for butikkerne at blive enige om, hvad der den rigtige vej at gå. Vi skal alle være mere klar over, at byerne dør uden fælles indsats. Ingen kan tillade sig ikke at ville deltage i at holde liv i byen – om så det bare handler om at afholde sig fra at slagte den musikalske underholdningskvalitet på facebook. Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget.

Kommunalvalg: En mærkelig fætter fra provinsen

For nogle danskere er kommunalvalget en mærkelig fætter fra provinsen, som man har glemt hvad hedder, og som man aldrig orker at få til bords. En for sjov-udgave af folketingsvalget. De er jo bare nogle klovne, som kæmper om borgmesterkæden og måske at få den lille gyde til venstre for pizzariaet opkaldt efter sig en dag. Hvad rager det mig? Den holdning er lige så bekvem at have, som det er at brokke sig. Bevares, du har sikkert ikke tid til at engagere dig i din kommune. Men som minimum synes jeg, at det ville være dejligt, om du ville lade være med at pege fingre ad andres engagement i at udvikle byerne i kommunen. Lade være med at brokke dig. Husk på, at der er en god tanke og et ønske om mere lokalt liv bag den bænk, du mener er grim, den musik, der larmer eller den legeplads, der skulle have haft en rød vippe i stedet for en grøn gynge.
Det er i alles interesse, at der er liv i byerne. Alle borgere får bedre rammer at leve i, hvis byen er levende. Det er en fordel for os alle, at byerne i Gribskov er dejlige steder at være. I sidste ende giver det også flere penge i kommunekassen, som kan komme os alle til gode i form af bedre ældrepleje, bedre skoler, bedre veje etc. Butiksdød og manglende lokalt liv giver dårligere huspriser og færre tilflyttere – og det er skidt for os alle. Behøver jeg at understrege, at det er i alles interesse, at vi taler og skriver pænt om vores byer, om det, der sker i dem, og om de folk, der gør noget for at holde dem gode at bo i?

Liv i byen kræver mødesteder. Ikke p-pladser

Byudvikling starter med dig selv. Liv i en by kræver mødesteder, ikke parkeringspladser. Vi skal bygge en legeplads i Gilleleje, siger Gilleleje Travaljeforening og er parate til at lægge en masse frivilligt arbejde. Tusind tak for indsatsen! De frivillige i foreningen Helsinge Danmarks Bedste Børneby fik opført legeplads i Helsinge bymidte og laver børnefestival - fantastisk godt gået! Markedsdage, musikarrangementer og festivaller i byerne sker med en kæmpe frivillig indsats fra lokale borgere og butikker – vis dem taknemmelighed eller i det mindste venlighed over at forsøge at skabe liv. Kom frem, hvis du har et forslag til, hvad der kunne give dig mere lyst til at bruge Gribskovs byer.
Er du i tvivl om, hvorfor der i Gilleleje er lige den slags musik, eller hvorfor der i Helsinge er stillet et plastikjuletræ op, så gå ind i en butik og spørg venligt, hvad der er årsagen, i stedet for at skrive noget mundgejl på facebook. Hvis du ønsker en anden legeplads, så start en arbejdsgruppe og henvend dig på kommunen eller til de gode folk, der har stået for den fantastiske legeplads i Tisvilde og spørg, hvordan du skal gøre.
Hvis du er politiker og vil have min stemme ved kommunalvalget, så skab de bedst mulige rammer for os lokale og glem lige grænsedragningen mellem borgere og erhverv et øjeblik. Glem mudderkastningen og misundelsen over, hvad den anden by lige har fået. Liv i kommunens byer er til alles fordel. Der er en god tanke bag alle initiativer. Udvikling af kommunen gavner også dig. Venlighed og respekt for andres initiativ er det mindste, du kan gøre.

Publiceret 13 August 2017 07:45

SENESTE TV