Rødderne har bevæget sig ud af deres daglige gang i blandt andet Toftevangen, og ud i lys lue i Helsinges øvrige gader. Det har naturligvis skabt øget fokus på problemerne, og de seneste ugers aktiviteter har fået Gribskov Kommune til at sætte byens unge under lup. Foto: Jens Berg Thomsen
Rødderne har bevæget sig ud af deres daglige gang i blandt andet Toftevangen, og ud i lys lue i Helsinges øvrige gader. Det har naturligvis skabt øget fokus på problemerne, og de seneste ugers aktiviteter har fået Gribskov Kommune til at sætte byens unge under lup. Foto: Jens Berg Thomsen
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

’Bandekonflikt’ i Helsinge: Unge kommer under lupHANDLING I sidste uge udsendte Gribskov Kommune en pressemeddelelse efter politiets anholdelser af 21 i forbindelse med den såkaldte 'bandekonflikt' hvor fortrinsvis unge har delt sig op på flere hold, for at begå kriminalitet, såsom hashhandel i Helsinge.

Heldigvis har denne konflikt ikke betydet den store uro, da politiet har været over disse mere eller mindre kriminelle rødder som høge.

Pressemeddelelsen fra Gribskov Kommune fortalte, at nu vil man for alvor fra kommunens side sætte disse unge under lup, og man signalerede handling fra kommunens side. Men det var ikke helt tydeligt hvilken form for handling - så det har vi fået børneudvalgsformand til at uddybe nærmere:

I skriver i pressemeddelelsen; 'Samtidig går kommunens opsøgende medarbejdere og sagsbehandlere sammen om at hjælpe unge, som er i periferien af banderne'. Hvordan? Helt konkret.

“SSP-medarbejderen og sagsbehandleren samarbejder om den unge ved at dele relevante oplysninger. Derefter aftaler de, hvordan der skabes den bedste kontakt til den unge - og hvem gør hvad. I de tilfælde, hvor den unge har en sag i kommunen, så sørger SSP-medarbejderen for, at sagsbehandleren bliver orienteret om de oplysninger, der er relevante og er til rådighed. Det kan være oplysninger fra politiet, de opsøgende medarbejdere, klubber, U-huse eller andre der har viden som er relevant.

Det kan også handle oplysninger fra en skole, der har en bekymring, der er relevant, eller hvis en borger eller forældre henvender sig. Det kan også være oplysninger fra en forening e.lign. SSP tager også hjem til familierne og tager præventive samtaler hvis det vurderes hensigtsmæssigt”, fortæller børneudvalgsformand Trine Egetved.

Hvad forventer I, at samtaler og bekymringsbreve vil have af effekt?

“SSP bruger sammen med politiet bekymringsbreve. Det drejer sig primært om unge, som ikke i forvejen har en sag i kommunen og hvor bekymringsgraden ikke er høj. Bekymringsbrevet sendes til forældrene med en kopi til kommunens underretningspostkasse. Formålet er, at forældrene bliver opmærksomme på deres barns handlinger og dermed får mulighed for at tage en relevant snak med barnet.

Dernæst at kommunens myndighedsområde også vurderer og tager stilling til, hvad der evt. skal sættes i værk i forhold til den unge. Alt efter hvad der har givet anledning til bekymringsbrevet, kan handlingen f.eks. blive at SSP tager hjem til den unge og dennes forældre og tager en præventiv samtale eller at myndighedsområdet indkalder familien ind til en samtale /partshøring. Politiet kan også deltage i en præventiv samtale, hvis det vurderes som en god løsning.”

Ud over bekymringsbreve til de unges forældre - der vel i forvejen er bekymrede - og samtaler, hvad er det så konkret I vil gøre?

“SSP er på gadeplan med til at skabe kontakt til de unge. Det skal være med til at skabe motivation hos den unge. Det kan bl.a. handle om, at få dem til at bruge allerede eksisterende tilbud i kommunen eller på anden måde finde alternativer til “livet på gaden”.

De opsøgende medarbejdere og de unges kontaktpersoner er på gaden - både for at få kontakt og hvis de unge har brug for nogen at tale med. Det skal gerne være med til at modne den unges motivation til at skabe ændringer i sit liv”, forklarer Trine Egetved, og fortsætter.

“SSP medvirker til at der sættes gang i forældrenetværk. Forældrenetværk består af forældre, hvis børn/ unge f.eks. har problemer i forhold til interessen i bander. Formålet er at få forældrene til at løfte i flok og støtte hinanden i en positiv udvikling omkring deres børn. SSP skaber kommunikation mellem de kommunale indsatser er omkring problemskabende unge grupper, for at alle trækker i samme retning.

SSP har sammen med Nordstjerneskolen gang i et projekt hvor Socialstyrelsen er inde over, og hvor vi forsøger at skabe nye og bedre værktøjer til at forhindre helt unge i at vælge bandevejen. Gribskov Kommune håber, at der kan høstes erfaringer om hvilke metoder, der virker og derefter at kunne brede det ud til andre skoler.

Omkring Nordstjernematriklen, Produktionsskolen, Helsinge hallerne, 10. kl. og Modtagerklassen har SSP igangsat en gruppe der hjælper hinanden til en bedre kommunikation i forhold til de elever og unge, der opfører sig uhensigtsmæssigt i skoletiden. Det betyder, at eleverne blive mødt med en fælles holdning i forhold til ophold på alle matriklens områder. Der er gennem SSP også sat gang i et samarbejde mellem politiet, Toftevangens bestyrelse og kommunen. Det betyder igen, at alle arbejder i den samme retning i forhold til rockergruppen Gremium, tidligere Local Brotherhood, der har deres rødder i bebyggelsen.

Hvordan vurderer du resultaterne af de seneste ti års SSP-arbejde, set lyset af de problemer der er nu med de unge? En halv stilling mere af det? Mener du, og forventer du, at I får det ud af SSP-arbejdet som I skal?

“Jeg vurderer egentlig, at vi får meget ud af SSP-arbejdet, men det forudsætter også, at der er et godt kendskab til, hvad SSP-arbejdet handler op og hvilke rolle og ansvar SSP har. Der er en grund til at vi har sat flere penge af til området og har valgt at prioritere en omlægning af indsatsen i vores budget. Og det er at vi har brug for mere SSP arbejde og endnu mere forebyggende arbejde. Jeg mener, at vi fremadrettet fortsat skal prioritere SSP-arbejdet højt og jeg vil tæt følge om den omlægning, der netop er gennemført af SSP-arbejdet, virker efter hensigten. SSP skal ikke være “politi” i lokalområdet. SSP er heller ikke et behandlingstilbud til unge.

SSP's opgave er at få viden om unge, som enten er i randzonen af kriminalitet, misbrug og andet uhensigtsmæssig adfærd. Med afsæt i den viden at få en kontakt til de unge, der kan skabe motivation for at ændre en begyndende eller allerede uhensigtsmæssig adfærd. Det sker typisk gennem samtaler, sparring og deltagelse i aktiviteter. SSP har også en vigtig rolle i at skabe kontakt med andre kommunale instanser, som har unge som målgruppe og som kan bistå i at skabe resultater.

I skriver i pressemeddelelsen: “Det er rigtig vigtigt, at vores opsøgende medarbejdere med deres synlighed er med til at skabe tryghed, særligt i området omkring Helsinge Station”. Hvordan skal de gøre det?

“De skal være tilstede der, hvor de unge er, og det er i øjeblikket bl.a. på Helsinge Station. Men vi ved, at konflikten også sætter sine spor andre steder, og her er det også vigtig at vi viser flaget. Tilstedeværelsen skaber over tid kontakt til de unge, men at skabe relationer er ikke noget man bare gør. På gaden er der ikke en rammen, som f.eks i en klub. Den unge kan til enhver tid vælge ikke at tale med de opsøgende medarbejdere. Men tilstedeværelse skaber mulighed for dialog og dermed motivation til en mere hensigtsmæssig adfærd. SSP arbejder med børn og unge. Politiet tager sig af de “voksne”. Tilstedeværelse skal også gerne skabe tryghed. Trygheden er jo ikke kun for Hr. og Fru. Hansen . Det er også i relation til de unge. De har også brug for at vide, hvor de kan hente hjælp”.

Hvilke typer skal disse opsøgende være?

“Det er mennesker, der kan skabe kontakt og danne relationer, som de unge kan acceptere. De skal være rummelige, robuste personer, der har erfaring fra arbejde med unge. Gerne med en relevant uddannelse.

I skriver også: Desuden skal vi have fat på de unge, som måske fatter interesse for bandemiljøet, og sørge for at hjælpe dem ud af det,” Hvordan vil I gøre det?

“Det er vigtigt her at se SSP som en del af løsningen, men der er også andre instanser som skal deltage. Forældrene spiller den allerførste rolle. SSP kan ikke løse alt . Mange har jo kendt disse børn og unge længe inden de bliver “SSP-emner”. Daginstitutioner og skoler er bevidste om opgaven og arbejder i dag på flere fronter for at sikre tidlig overblik over børn og unge, der kan være i risikogruppen. Kommunens Fremskudte Socialfaglig Indsats er også en vigtig spiller i at spotte børn og unge, som kan få behov for en særlig indsats”, siger børneudvalgsformand Trine Egetved til Ugeposten.

CITATBOKS:

Trygheden er jo ikke kun for Hr. og Fru. Hansen . Det er også i relation til de unge. De har også brug for at vide, hvor de kan hente hjælp

CITATBOKS:

Der er en grund til at vi har sat flere penge af til området og har valgt at prioritere en omlægning af indsatsen i vores budget

CITATBOKS:


“SSP er på gadeplan med til at skabe kontakt til de unge. Det skal være med til at skabe motivation hos den unge. Det kan blandt andet handle om, at få dem til at bruge allerede eksisterende tilbud i kommunen eller på anden måde finde alternativer til “livet på gaden”, siger børneudvalgsformand Trine Egetved i dette interview. Pressefoto
“SSP er på gadeplan med til at skabe kontakt til de unge. Det skal være med til at skabe motivation hos den unge. Det kan blandt andet handle om, at få dem til at bruge allerede eksisterende tilbud i kommunen eller på anden måde finde alternativer til “livet på gaden”, siger børneudvalgsformand Trine Egetved i dette interview. Pressefoto

Publiceret: 16. Maj 2017 01:12
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Ugeposten Gribskov

Bøger
Forsiden netop nu
ANNONCER
Se flere